นายก อบต.หวยไผ

นายทรัพย์ทวี ซึ่งพรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

 

สายดวนนายก2565

palud1

นายวิสันต์  ปะนันทา

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

facebooktabs

รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

รบเรองรองเรยนรองทกข-2

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

ชองทางแสดงความคดเหน

ศูนย์ยุติธรรม อบต.ห้วยไผ่

แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เวลาขณะนี้

เมนูหลัก

งานสาธารณสุข

E - Service

manu-1

แบบฟอร์ม ออนไลน์ ต่างๆ

google-2

เพจ-อบต.หวยไผ-2

lineคนฮกตำบลหวยไผ-3

smar-Q-2

ชองทางรบเรองรองเรยนฯ-2

แบบประเมนความพงพอใจฯ-2

QA-2

เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ...

mahadthai

pr.moi.

webkrom

sataranasook

snook

youtube

thairut

dalynew

tv-online

lotto

oho

utitam

touris2

skr.

spptr

easy-life1

nacc-1

ETV-1

ปฏิทิน

มิถุนายน 2022
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

1669

สภาพอากาศวันนี้

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

1360959
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
380
863
5614
1348735
30968
28906
1360959

Your IP: 3.238.125.76
Server Time: 2022-06-25 11:21:05

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ 2559 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง การายงานผลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ง.การวางแผน

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ การจัดทำแผน 3 ปี เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

จ.การจัดทำงบประมาณ

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ห้วยไผ่

ฉ.การใช้จ่ายงบประมาณ

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2559

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์

ช.ผลการดำเนินงาน

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประจำปีงบประมาณ 2562

ติดตามประเมินผลแผน ปี 2562.pdf