นายก อบต.หวยไผ

นายทรัพย์ทวี ซึ่งพรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

 

สายดวนนายก2565

palud1

นายวิสันต์  ปะนันทา

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่

facebooktabs

รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

รบเรองรองเรยนรองทกข-2

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

ชองทางแสดงความคดเหน

ศูนย์ยุติธรรม อบต.ห้วยไผ่

แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เวลาขณะนี้

เมนูหลัก

งานสาธารณสุข

E - Service

manu-1

แบบฟอร์ม ออนไลน์ ต่างๆ

google-2

เพจ-อบต.หวยไผ-2

lineคนฮกตำบลหวยไผ-3

smar-Q-2

ชองทางรบเรองรองเรยนฯ-2

แบบประเมนความพงพอใจฯ-2

QA-2

เว็ปไซต์ที่น่าสนใจ...

mahadthai

pr.moi.

webkrom

sataranasook

snook

youtube

thairut

dalynew

tv-online

lotto

oho

utitam

touris2

skr.

spptr

easy-life1

nacc-1

ETV-1

ปฏิทิน

ธันวาคม 2022
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

1669

สภาพอากาศวันนี้

กรมอตนยมวทยา

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

1526892
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
301
381
2494
1521698
3679
13061
1526892

Your IP: 44.201.99.222
Server Time: 2022-12-09 10:46:40

วันดินโลก ประจำปี 2565

          ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายทรัพย์ทวี ซึ่งพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ มอบหมายให้ ผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้เกี่ยวกับทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาส วันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022) ภายใต้แนวคิด (อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน (Soils, where food begins) ณ วัดสว่างเวฬุวัน บ้านห้วยไผ่ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระบรมราชาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก ด้วยซาบซึ้งในพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน จนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกว่าผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และเป็นวิถีที่นำไปสู่ความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนการขจัดความอดอยาก หิวโหยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ มีความซาบซึ้งในพระปรีชาสามารถ และพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 และด้วยตระหนักรู้ถึงความสำคัญของดิน ในฐานะที่ (ดิน) คือ ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก เป็นที่มาของแหล่งผลิตอาหาร และเป็นรากฐานของระบบนิเวศที่เอื้อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสมดุลของโลก 

59932

59933

59934

59936

59937

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2565 วันที่ 30 พ.ย. 2565

         ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ คำศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เป็นประธานในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2565 วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

timeline 20221130 103851

timeline 20221130 103845timeline 20221130 103759

timeline 20221130 103802

timeline 20221130 103818

timeline 20221130 103811

timeline 20221130 103832

timeline 20221130 103816

สนับสนุนพ่ายาฆ่าเชื้อโควิด-19

          เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. นายทรัพย์ทวี ซึ่งพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ได้สั่งการให้งานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ออกให้การสนับสนุนพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19)  ณ บริเวณ รร.บ้านกุ่ม หมู่ 3 ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

669376693266935669416693466945

 

 

66944


ส่งน้ำอุปโภคบริโภค หมู่ 2

          ระหว่างวันที่ 28-29 ฑฤศจิกายน 2565 นายทรัพย์ทวี ซึ่งพรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ได้สั่งการให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ บ้านห้วยหมาก หมู่ 2 ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

127805

59432

59434

127807

127811

127815

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี2566

ภาษทดนและสงปลกสราง2566